Ukåra hingst på egne hopper

Fra 2015 er det avlsorganisasjonene som legger kriteriene for bruk av hingster for sin rase.
De fleste har fortsatt kåring av hingst som et krav for å oppnå fulle stambokrettigheter. Hos noen raser er det imidlertid fortsatt tillatt å bruke egen ukåra hingst på egen hoppe. Dette gjelder først og fremst kaldblods traver og nordlandshest/lyngshest.

DNT og Landslaget for nordlandshest/lyngshest har valgt å beholde ordningen med at du kan få bruke en ukåret hingst på egne hopper innenfor de samme søknadskriterier som gjaldt under Forskrift om godkjente dyr av hestefamilien. Les mer om hvordan du går fram dersom du vurderer å bruke egen ukåra hingst på egen hoppe her: