Varmblods traver

Foto: Kari Hustad

Søknad om importsæd for varmblods traverhingster

Kriterier ved førstegangs søknad, er:

  • Kun norsk ansvarshavende kan søke
  • Søknaden sendes som brev eller på mail til Norsk Hestesenter
  • Bekreftelse fra eksportør/eier om at søker er deres agent i Norge vedlegges søknaden

Det er kåringsnemnda for varmblodstravere som godkjenner hingstene. Dette skjer to ganger i året i forbindelse med hingstekåringen. Søknadsfristen kunngjøres på vår nettside og på www.travsport.no .

 Hvis hingsten har vært godkjent før, trengs det bare å løse bedekningslisens hos DNT. Ta kontakt med sertifiseringsavdelingen for hvordan du gjør dette.