Eiersertifikat

Eierskifte


 

Eierkort/-sertifikat skal underskrives av både selger og kjøper, også evt. medeiere, og sendes Norsk Hestesenter
Starumsveien 71
2850 Lena


Husk fødselsdato og adresse til kjøper og dato for salg.

NB! Pass SKAL følge hesten, det er kun eierkort/-sertifikat som sendes inn.