Utdrag fra navneregler

Navn

Hester innen samme rase kan ikke ha samme navn. Unntak kan gjøres hvis navnet som ønskes brukt kun finnes på hest(er) som er mer enn 20 år gamle. Navn på kårede hingster kan ikke benyttes om igjen.

For rasene dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest settes det som hovedregel krav om at navnet er norsk og har norsk stavemåte.. Hester som er utenlandsk registrert beholder sitt navn her i landet.

Det er ikke mulig å endre navn på hesten etter at hesten er ferdig registrert.

Har du ønske om å bruke et fast oppdretternavn på dine hester? Da kan du søke om å kjøpe deg retten til dette ved å bruke dette søknadsskjemaet: Søknad om oppdretternavn.  

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om dette eller navnsetting forøvrig.