Skal du til utlandet med hest?

ill.foto

Du kan da risikerere å bli stoppet på grensen. Grunnen til dette er at en ny EU-forordring krever at hestepasset inneholder noen nye sider. Denne forordningen trådte i kraft i EU 1.7.2009, men i Norge oss gjelder den f.o.m. 1.7.2010. En del hester med litt eldre pass, mangler derfor noe av dette i sitt pass. Dersom du skal til utlandet med en hest som har et eldre pass, ta derfor kontakt med organisasjonen som har utstedt passet på forhånd for å forsikre deg om at passet inneholder det som den nye EU-forordningen krever. Det er spesielt reise fra Danmark som kan by på problemer.