Frist for å søke forskningsmidler

Skrevet av Kari Hustad,  30.01.2014

Like før jul ble det klart at den norsk-svenske avtalen om hesteforskning videreføres. Finansieringen kom på plass med penger fra hestenæringen v/Norsk Rikstoto, Forskningsrådets program Bionær og forskningsmidler over Jordbruksavtalen. De tre partene bidrar alle med 2 millioner kr hver i en ny fireårsperiode. NHS har en sentral rolle gjennom å representere de norske partene i samarbeidet.

Midler til hesteforskning lyses ut i løpet av våren, med søknadsfrist i oktober.

Les mer om hesteforskningsavtalen mellom Norge og Sverige