Hesteforskning: 52 nye prosjektsøknader

Den 1.oktober gikk fristen ut for å søke midler gjennon den norsk-svenske hesteforskningsavtalen. Totalt kom det inn 63 søknader fra begge land.

Varmblodstraverføll på beite. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  21.10.2015

Søknadene fra norske og svenske forskningsmiljøer behandles hos Stiftelsen Hästforskning. Av de totalt 63 søknadene er 52 nye, og 8 av disse igjen er norske eller norsk/svenske samarbeidsprosjekt. 11 av søknadene er fortsettelser av pågående prosjekter. Forskningskomiteen vurderer nå samtlige søknader, og styret i Stiftelsen Hästforskning tar de endelige avgjørelsene den 17.desember basert på komiteens forslag.

 

Bakgrunn:
I 2009 ble det inngått en samarbeidsavtale mellom Stiftelsen Hästforskning og Forskningsrådet om et 4-årig samarbeid. Norske finansiører er Forskningsmidler over jordbruksavtalen, Norsk Rikstoto og Forskningsrådet v/BIONÆR.
Norsk Hestesenter koordinerer de norske interessentene. Det har vært årlige felles utlysninger av midler til hesteforskning. Samarbeidet er organisert som et ERA-nett. Samarbeidet ble videreført fra 2014.