Hesteforskningsavtalen med Sverige fortsetter

09.12.2013
Norge og Sverige vil inngå en ny samarbeidsavtale om hesteforskning. Dette er klart etter at de tre partene på norsk side nå bidrar med to millioner kroner hver neste år.
De tre partene er Norges Forskningsråd, Forskningsmidler over Jordbruksavtalen og Norsk Rikstoto. Det er Landbruks-og Matdepartementet som har bestemt at to millioner av inntektene fra spill på hest i Norge skal brukes til hesteforskning i 2014.

- Det er gledelig at finansieringen har kommet på plass slik at vi kan fortsette samarbeidet om hesteforskning med Sverige. Samarbeidsavtalen har vært viktig for norsk hestehold og for forskningsmiljøene i Norge, sier Arne Amlien, rektor ved NHS og medlem i styret for Stiftelsen Hästforskning som bestemmer hvilke prosjekter som får tildelt midler.

Den opprinnelige søknadsfristen for norske forskere i oktober ble utsatt på ubestemt tid på grunn av usikkerhet rundt avtalen. Nærmere informasjon om frist for å søke om midler vil komme om kort tid.

Her er en oversikt over pågående norsk hesteforskning som er finansiert gjennom den norsk-svenske samarbeidsavtalen.