Hvem avgjør?

Faggrupper

Stiftelsen Hästforskning har to faggrupper som vurderer søknadene. Peter Kallings er forskningssekretær for begge gruppene.

Peter Kallings: 08-627 20 1108-627 20 11peter.kallings@nshorse.se.

Programområde veterinærmedisin, husdyrsvitenskap & teknologi

Leder

 • Eva Pettersson

Relevanspersoner:

 • Agneta Sandberg
 • Solveig Marie Stubsjøen, VMD, Norges veterinärinstitut
 • Kristina Wärmefjord, docent, Chalmers tekniska högskola
 • Peter Franzén, VMD

Veterinær-, husdyr-, teknikvetenskaplig kompetanse:

 • Thorvaldur Àrnason, AgrD, professor ved Islands lantbrukshögskola
 • Anna Maria Kareskoski, VMD, Helsingfors universitet
 • Casper Lindegaard, VMD, chefskirurg, Evidensia specialisthästsjukhuset, Helsingborg
 • Idun Rosenfeld, VMD, PhD

Programområde samfunnssvitenskap & humaniora

Leder

 • Grete Stokstad, AgrD, Sen.Sci.Advis., Norge

Relevanspersoner:

 • Mats Greiff, professor i historie
 • Titti Jöngren, bonde
 • Lars Pelin, Jur.dr., universitetslektor i jus, Lunds universitet

Kompetanse innen samfunnsvitenskap og humaniora:

 • Ulla Ekström von Essen, docent, lektor, Södertörns högskola
 • Marit Sörensen, psykolog, professor, Norges Idrettshøyskole
 • Hilkka Vihinen, professor, MTT, Finland

Gruppene gir sine anbefalinger til styret i Stiftelsen Hästforskning, som fatter de endelige vedtakene om tildeling. Styret består av følgende medlemmer:

 • Stefan Johanson, HNS (styreleder)
 • Arne Amlien, NHS
 • Annika Bergman, Stiftelsen Lantbruksforskning
 • Anne Kathrine Fossum, NHS
 • Susanna Hedenborg, Malmö högskola
 • Amund Johnsrud, Norges bondelag
 • Pekka Olson, Agria
 • Johan Carlson, ATG
 • Siri Anzjøn, seniorrådgiver, Norges Forskningsråd (observatør)
 • Johanna van Schaik Dernfalk, Forskningsrådet Formas (observatør)
 • Christian Nyrén (sekretær)
 • Styrets sekretær er forskningssjef i SHF, Peter Kallings. Observatører i styret er Siri Anzjøn, seniorrådgiver i Norges Forskningsråd og Sara Österman, forskningssjef i Formas.