Prosjektmidler for 2018 utdelt

Prosjektmidler for 2018 utdelt

Den 14. desember avgjorde Stiftelsen Hästforskning hvilke prosjekter som skulle tildeles midler for 2018. De norske prosjektene "Hest i trafikk" og "Karbohydrater i gress og grovfôr til hest – Den gode, den onde og den grusomme" var to av ti nye prosjekter som fikk støtte.

Prosjektet "Hest i trafikk" har fått tildelt prosjektmidler fra Stiftelsen Hästforskning.
Skrevet av Frøydis Barstad,  19.12.2017

 

Fire av de nye forskningsprosjektene er innenfor programområdet samfunnsvitenskap og humaniora, mens de resterende seks er innenfor veterinærmedisin, husdyrvitenskap og teknologi. Tre av prosjektene er samarbeid mellom svenske og norske forskere.

"Hest i trafikk" (Eva Brustad Dalland, Nord universitet) fikk tildelt 1 984 000 norske kroner fordelt over tre år, mens "Karbohydrater i gress og grovfôr til hest – Den gode, den onde og den grusomme" (Rasmus Bovbjerg Jensen, NMBU) fikk tildelt 1 500 000 norske kroner for samme periode.

Samarbeidsprosjektene som fikk tildelt midler er: "Bakbenshälta hos häst – varför är den så svår att se och hur kan vi bli bättre?" (Elin Hernlund, SLU - Nils Ivar Dolvik, NMBU), "Stallbackskulturer i cyberrymden" (Susanna Hedenborg, Malmö högskola - Aage Radmann, NIH) og "Objektiv gangartsanalyse og halthetsutredning av islandshest" (Eli Hendrickson, NMBU - Marie Rhodin, SLU).

I tillegg til de nye prosjektene, ble ti pågående prosjekter bevilget fortsatt finansiering. Fullstendig oversikt over tildelingene finner du på Stiftelsen Hästforskning sine hjemmesider: https://hastforskning.se/sok-medel/anslag-2018/

For perioden 2018-2020 er det bevilget til sammen drøyt 17,8 millioner svenske kroner og nesten 8,6 millioner norske kroner.