Undersøkelse: Dekkenbruk hos norske hester

Bruker du aldri dekken på hesten din? Da tilhører du et lite mindretall av norske hesteeiere, iflg en ny undersøkelse. Noen hesteeiere har mer enn seks forkjellige dekken som brukes under ulike forhold. Nå  advarer forskere mot at feil dekkenbruk kan utsette hesten for varmestress. 

Ingen dekken, tre eller seks? Bruken er svært ulik blant norske hesteeiere. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  13.01.2015

Det er mange oppfatninger blant hesteeierne om bruk av dekken. For første gang i Norge er det laget en spørreundersøkelse som gir en oversikt over dekkenbruken blant norske hester. Over 2000 har svart på undersøkelsen som ble gjennomført på nett, blant annet via NHS sine nettsider. Det er verdt å merke seg at hele 95% av de som svarte var kvinner (!). Over halvparten av hesteeierne oppga at hestene sto i en isolert stall, mens rundt en firedel oppga at hesten sto på utegang med tilgang til leskur.

32% av dem som deltok svarte at de hadde fra tre til fem dekken, mens en drøy firedel skrev at de hadde seks ulike dekken til hesten.
Det er forskere ved Veterinærinstituttet, Bioforsk og NMBU som står bak undersøkelsen som er en del av et større forskningsprosjekt som drives gjennom den norsk-svenske hesteforskningsavtalen. Nå advarer forskerne mot at hester i visse situasjoner kan utsettes for varmestress.  
Omfanget av dekkenbruk samsvarer ikke helt med kunnskapen de samme hesteeierne sier de har om termoregulering, mener forskerne.

- Undersøkelsen viser at det er svært vanlig å bruke dekken, også på hester med full pels og av raser som i tidligere forsøk har vist seg å takle vanlige norske høst- og vårtemperaturer bra. Under forsøk velger hestene ofte å ha på seg dekken under andre værforhold enn det eieren forventer. Det kan tenkes at en del av disse hestene faktisk utsettes for varmestress, advarer Grete H.M. Jørgensen ved Bioforsk Nord.
- Lag på lag med dekken er også vist i forsøk å være uheldig, sier Jørgensen som vil ikke fraråde all dekkenbruk, men presiserer at hesteeiere bør være mer bevisste på når hesten trenger det, og hvilke dekken de bruker.

- Det er viktig å bruke dekken som er tilpasset forholdene hesten har i løpet av dagen. Like viktig er det med fokus på dekken i riktig størrelse som ikke lager gnag eller kan påføre hesten skader, råder Jørgensen.

Les hele rapporten "Bruk av dekken på hester" her.