Etterutdanningskurs for lærere i vdg. skoler

Etterutdanningskurs for lærere i vg. skoler
Kurs nr. NHS 09

Mål:                       
Deltakerne skal få innføring i stell og bruk av travhest.

Målgruppe:          
Lærere i vg skoler som har hestefag.

Kursinnhold:       
Praktiske øvelser i bruk av ulikt utstyr, i påseling og trening av hest. Noe teori.

Tidsrom:                
26.-30.10.09

Kursavgift:            
Kr 5.700,– (inkluderer kurs, materiell, kost og losji på elevinternat.)

Påmeldingsfrist:    15.10.09