Ridelærer (1)

Ridelærer (I) Våren 2010
NHS 1
 

Mål:                       
Studentene skal ha oppnådd grunnlag for å undervise barn og voksne i ridning opp til lett nivå i sprang og dressur. Studentene skal også oppnå ferdigheter i terrengridning, kjøring og ridning for funksjonshemmede. Studentene skal ha tilegnet seg teoretiske, hestefaglige og pedagogiske kunnskaper som gir grunnlag for ivaretakelse av hester, stallbygninger og funksjonsfriske så vel som funksjonshemmede rideelever. Bestått eksamen gir rett til vitnemål for Ridelærer (I).

Målgruppe:          
Personer som ønsker utdanning til ridelærer og som oppfyller følgende krav: Bestått videregående utdanning (alle studieretninger) eller tilsvarende realkompetanse. Søkerne bør ha egenferdighet i ridning på lett nivå i sprang og dressur. Det er også ønskelig at de som blir tatt opp har med egen hest til utdanningen.

Rangeringssprøve:
Ved større antall søkere enn studieplasser vil det bli innkalt til en rangeringsprøve. Rangeringsprøve (tidligere kalt opptaksprøve) holdes på Norsk Hestesenter, Starum.  

Utdanningsinnhold:
Utdanningen består av ferdighetsfag innen ridning, kjøring, instruksjon, ridning for funksjonshemmede og stallarbeid, teoretisk undervisning i pedagogikk, administrasjon/økonomi, fôringslære, hestekunnskap, veterinærfag og emner innen førstehjelp, sikkerhet, vedlikehold av utstyr, lovverk, forskrifter m.m.

Tidsrom:               
4.1.-28.05.2010

Varighet:             
21 uker
De siste to ukene er elevene på Beitostølen Helsesportsenter og lærer ridning for funksjonshemmede. Elevene skal ikke ha med hester til Beitostølen.

Kursavgift:          
Kr  52.000,– (inkluderer, kost og losji, fri oppstalling av inntil 2 kurshester )

Søknadsfrist: 6.11.2010
Søknad kan du legger inn her 
Kopi av vitnemål og attester sendes
Norsk Hestesenter, Starum 2850 Lena