Transportørkurs

Mattilsynet stiller visse krav til personer som skal transportere hest. Dersom du trenger godkjenning avholder NHS kurs for deg.

Kursinnhold:
- Gjennomgang av transportforskriften v/ Mattilsynet
- Gjennomgang av førerkortbestemmelser, kjøre/hviletid, etc. ved Statens Veivesen
- Sykdommer/skader relatert til transport av hest v/veterinær
- Avliving av skadet hest v/veterinær

Kurset avsluttes med 2-timers skriftlig eksamen.

Kursavgift kr. 1500,- inkludert mat.

Varighet: 09.00 – ca 20.00

Kurset avholdes vanligvis en gang pr semester; høst og vår.

Påmelding via skjema her.

Les mer om transport av hest og hvilke regler som gjelder hos Mattilsynet