Transportørkurs - Norsk Hestesenter

Kurs 2018

Transportørkurs

Kurset er obligatorisk for den som frakter hest profesjonelt.

Dato: onsdag 7. mars
Kursledere: Elisabeth Røhne fra Mattilsynet på Gjøvik og Tore Kvam, spesialrådgiver/veterinær NHS.
Pris: Kr. 1500,-. Inkluderer undervisning og lunsj, samt kaffe og kake.
Påmeldingsfrist: Påmelding frem til kursstart så fremt det er igjen ledige plasser.
Påmelding: påmeldingsskjema kurs

Bestått eksamen gir godkjenning for transport av hest i næringsøyemed i henhold til kravene fra Mattilsynet. Tema som gjennomgås er hvilke regler som gjelder for hester som skal transporteres, hestefysiologi med vekt på vannings- og fôringsbehov, sykdom relatert til transport, hestens atferd og stresspåvirkning. Betydningen av sjåfør og ledsagers atferd for hestens velferd, samt sikkerhet for hest og transportpersonell og avliving av hest i nødstilfeller er andre stikkord for kurset. Dagen avsluttes med en skriftlig prøve.
Kurset varer fra kl.9.00 til ca. kl.20.00.