Driftstilskudd 2010: 22,8 millioner

18.12.2009

Landbruks-og matdepartementet har bestemt at Norsk Hestesenter får 22,8 millioner kroner i driftstilskudd i 2010. I tillegg signaliserer departementet at NHS vil få 1 million kroner ekstra dersom NHS synliggjør en egeninntjening på 30% av totalbudsjettet. NHS søkte om 25 millioner kroner i driftstilskudd for 2010 fordelt på 21,11 mill til drift, 1,645 til investeringer, 1 mill til avdrag og 1,245 til renter.
Vedtaket fra departementet betyr at NHS vil måtte foreta betydelige endringer i forhold til det opprinnelige budsjettet. Styret skal vedta det endelige budsjettet 23.januar.