Næringsstrategi for hest i Oppland

21.12.2009

En rekke representanter fra hestenæringa, kommunene, fylkeskommunen og Fylkesmannen i Oppland møttes nylig for å komme igang med en egen næringsplan for hestenæringa i fylket. Planen kommer etter initiativ fra styret i NHS. Styret vedtok å flytte hingsteutstillinga for dølehest og nordlands/lyngshest fra Biri til Stav under forutsetning av at det ble utarbeidet en egen hesteplan for fylket. De ulike aktørene er nå enige om å sette igang med dette arbeidet. Planen skal vise at det finnes politisk vilje til å utvikle de ulike hestemiljøene i fylket.

En arbeidsgruppe blir nå nedsatt, og strategiarbeidet vil bli todelt. Det skal først lages en oversikt over alle aktiviter og arrangementer for og med hest i Oppland. Deretter skal de 5 viktigste utviklingsprosjektene pekes ut. De 5 prosjektene skal stimuleres slik at de blir gjennomført på en god måte.

Det første møtet i arbeidsgruppa blir holdt på Starum i januar.
Når det nå er klart at det blir en plan om hestenæringa i Oppland, anses styrets krav som oppfylt, og styreleder ved NHS, Johan C.Løken, har med fullmakt fra styret bestemt at hingsteutstillingen flyttes fra Biri til Stav.