Stipend til Kim Mathisen

Rektor Arne Amlien sto for tildelingen av travtrenerstipendet til Kim Mathisen
Skrevet av Kari Hustad, NHS,  18.12.2009

I forbindelse med den tradisjonelle julemiddagen på Starum torsdag 17.desember ble det gjort stas på både ridelærerstudenter og travtrenerstudenter. DNT og NHS har i 2009 opprettet et stipend som hvert år deles ut til en travtrenerstudent. I kriteriene for tildelingen heter det blant annet at studenten skal vise gode sosiale ferdigheter og ha en etisk bevissthet omkring travtreneryrket. Studenten skal videre være ansvarsfull og bidra positivt med å utføre de ulike arbeidsoppgavene.Studenten skal ha vist god framgang gjennom studiet, og være lojal og direkte i sin kommunikasjon både i forhold til medstudenter, lærere og ledelse. Studenten skal også ha ambisjoner i forhold til travtreneryrket.

Komiteen som deler ut stipendet på kr 4000 bestemte i år at stipendet skal gå til Kim Mathisen. I begrunnelsen heter det Kim er en seriøs og rolig person, han er ærlig og rett fram. Han har i flere år hatt som mål å få gjennomført travtrenerutdanninga, og har stått hardt på for å få dette til.