Stipend til "Sunny" Solveig

Rektor Arne Amlien hadde gleden av å dele ut stipendet til Solveig Godtlund.
Skrevet av Kari Hustad, NHS,  18.12.2009

Nytt av året på Norsk Hestesenter er tildeling av et stipend til en av ridelærerstudentene. Stipendet er opprettet i forbindelse med at en av våre stifterorganisasjoner, Foreningen for hestepersonell og rideinstruktører, ble formelt nedlagt tidligere i år. Foreningen etterlot seg en pengesum som foreningen ønsket skulle komme ridelærerstudentene til gode. I kriteriene for tildelingen heter det blant annet at studenten skal vise gode sosiale ferdigheter og være en god rollemodell både for medstudenter og elever i rideskolen. Studenten skal vise ydmykhet for faget i tillegg til å vise god horsemanship.
Årets stipend, som er på 4000 kr, gikk til Solveig Godtlund. Stipendkomiteen sier: Hun er ærlig, rett fram og direkte. Hun bidrar i alle arbeidsoppgaver, og sier aldri nei. Hun er morsom, men krevende å undervise ved at hun hele tiden gir feedback til lærerern og gir læreren utfordringer. Hennes personlighet passer godt i rideskolesammenheng, og ungene stortrives på timene hennes. Hun har alltid velpresenterte hester og utstyr, og setter alltid hesten først. Av sine medstudenter har hun fått tilnavnet Sunny- nettopp på grunn av hennes væremåte og positivitet.
Stipendet ble delt ut under den tradisjonelle julemiddagen på Starum torsdag 17.desember.