NHS styrkes på hestevelferd og forskning: Tore Kvam blir spesialrådgiver

Tore Kvam blir spesialrådgiver ved NHS fra 1.januar
12.11.2009

Hestenæringen i Norge er i sterkt vekst, og tallet på hest øker for hvert år som går. Som et nasjonalt kompetansesenter for hest ønsker NHS å følge med i denne utviklingen ved å styrke oss innenfor to områder som det vil bli økt fokus på i åra som kommer. Som et ledd i dette går derfor Tore Kvam inn som spesialrådgiver fra 1.januar 2010 med  avl, hestevelferd og forskningsrelatert virksomhet som fagansvar.

Kvam er i dag avlsleder ved NHS. Det vil i nær framtid bli utnevnt en avdelingsleder for arbeidet med registreringer og utstillinger blant de øvrige ansatte på avdelingen.  I kraft av sin erfaring og komptetanse innen norsk hesteavl, vil Kvam fremdeles være bestyrer på de største hingsteutstillingene i Norge. Han vil dessuten bli mer sentral som kontaktperson mot avlsorganisasjonene, Mattilsynet og øvrige fagmiljøer.

I forbindelse med den nye svensk-norske hesteforskningsavtalen som ble inngått i 2009, vil Kvam være koordinator for forskningsvirksomheten på norsk side. Han vil være sekretær for hestenæringens forskningsutvalg i Norge.

Ytterligere informasjon kan fås ved henvendelse til

Vegard Thune, direktør NHS

 tlf 61 16 55 00/mob 90 04 10 81