Opplæringskontroll på Starum

Fra undervisningskontrollen i dressur igår
Skrevet av Kari Hustad,  05.11.2009

Igår og idag er det utdanningskontroll for ridelærerstudentene. Kontrollen gjøres for å sikre at utdanningen fungerer, og at studentene ligger på det ridenivået som forventes i denne fasen av utdanningen. Det hele foregår med hjelp fra en utenforstående utdanningskontrollører.  Mens det igår var dressurferdighetene som ble gjennomgått, er idag rideferdighetene i sprang som står i fokus.