Plan om hestenæringen i Oppland

06.11.2009

NHS har nå sendt et brev til Oppland fylkeskommune der man ber om at fylkesordføreren tar initiativ til å komme igang med en egen plan om hestenæringen i Oppland. Brevet er sendt etter at styret ved NHS i forrige bestemte å flytte hingsteuitstillingen for dølehest og nordlands/lyngshest permanent til Stav. En forutsetning for vedtaket var at det blir laget en samlet plan for hesteaktiviteten i Oppland som utnytter både Starum, Biri, Stav og Sikkilsdalen. I brevet blir fylkesordførerr Audun Tron bedt om å gi arbeidet høy prioritet av hensyn til hingsteutstillingen i april 2010.