Resultater fra unghestskue i Orkdal

Ill.bilde: Live Ulven
10.11.2009

I Orkdal ble det arrangert ungehestskue i mai- og ettersom resultatene kom oss i hende først nå ser vi oss istand til å bringe resultatene. Du kan lese dem her