3 ordførere på Starumsbesøk

Skrevet av Kari Hustad,  10.10.2009

Ordførerne fra 3 kommuner i Gudbrandsdal var på Starumsbesøk fredag. Hensikten var å hente inspirasjon til hesteaktiviterer i hjemkommunene Nord-Fron, Øyer og Ringebu. Alle 3 ordførerere hadde et ønske om spesielt å være med på å markedsføre dølehesten som opprinnelig kommer fra Gudbransdal. NHS presenterte status for hestenæringa i Norge, og hvilke muligheter de tre kommunene har med å satse mer på hest. Stikkord var hest i turisme, hest i terapi, spesialprodusert grovfôr til hest og mulighetene som ligger i Sikkilsdalen og på Stav. Både Tove Haugli (Nord-Fron), Mari Botterud (Øyer) og Arnhild Baukhol (Ringebu) var enige om at hesten gir muligheter for nye næringsmuligheter i de tre kommunene. Besøket på Starum kom forøvrig istand etter at de tre besøkte hesteslippet i Sikkilsdalen i sommer.I løpet av formiddagen ble det også tid til en runde på anlegget, der de blant annet fikk slå av en prat med Line Gundersen som var ute og trente hest. Hun fortalte om sine planer som framtidig travtrener. I ridehuset fikk ordførerne se ridelærerstudentene i arbeid med sprangtrening, og her uttrykte ordføerne at de gjerne kunne sittet i timesvis for å se på. Under møtet ble det blant annet avtalt at NHS skal inviteres til å informere i Regionrådet om hestenæringas mange muligheter i de tre kommunene.