Hestenæringen skal utvikles i Oppland

29.10.2009

Styret ved NHS vedtok i går å legge den årlige hingsteutstillingen for dølehest og nordland/lyngshest til Stav. Utstillingen har siden 1986 blitt arrangert på Biri. Vedtaket kom etter at Landslaget for dølehest anmodet styret om å legge utstillingen permanent til Stav. Spørsmålet har fått stor oppmerksomhet i dølehestmiljøet, og en rekke ordførere i Gudbrandsdalen har engasjert seg i saken i forkant av styremøtet ved NHS igår.

 - Styret ved NHS har stor sans for kulturen og tradisjonen som er knyttet til Stav, sier styreleder Johan C. Løken. Men for oss er det samtidig viktig å fokusere på de mer overordnede temaene i saken; nemlig status for hestenæringen generelt i regionen. Derfor har vi i vedtaket vårt utfordret de regionale myndighetene for å styrke alle sentrale hestemiljøer i området - det vil si  Stav, Sikkilsdalen, Biri og Starum. Samtidig ønsker vi å understreke at NHS har, og vil fremdeles ha, et overordnet ansvar for å ta vare på både dølehesten og de andre særnorske hesterasene.

Styret forutsetter nå at det blir laget en egen hesteplan for Oppland, og at planen lages i samarbeid mellom kommunene i regionen, Oppland fylkeskommune, Fylkesmannens landbruksavdeling og Innovasjon Norge.

Norsk Hestesenter vil i første omgang henvende seg til Oppland fylkeskommune for å få dem til å ta det første initiativet. Dette vil skje rimelig raskt. Det er viktigere enn noen gang før å fokusere på hestens utviklingsmuligheter i samfunnet, og i særdeleshet på den norske landsbygda. Det skjer mye rundt dette i Europa akkurat nå som det er vesentlig å fange opp, sier Johan C. Løken.