Ja til Stav, men krever hesteplan i Oppland

Skrevet av Kari Hustad,  29.10.2009

Styret ved Norsk Hestesenter vedtok igår at hingsteutstillingen for dølehest og nordland/lyngshest skal legges til Stav.Vedtaket forutsetter imidlertid at politikere og byråkrater i Oppland utarbeider en egen plan om hesteaktivitetene i fylket, og i særdeleshet på Stav, Biri, Sikkilsdalen og Starum. Vedtaket som styret fattet lyder slik: Styret vedtar i prinspippet å flytte hingsteutstillingen til Stav. Dette forutsetter en samlet plan for hesteaktivitetene i Oppland som utnytter Starum, Biri, Stav og Sikkilsdalen. Styret forutsetter medvirking fra Oppland fylkeskommune, landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Oppland, Innovasjon Norge og kommunene i regionen.