Økt interesse for salmakerfaget

Fornøyde salmakerelever.
Skrevet av Lena R. Erfjord,  12.10.2009

Siste uken i september arrangerte vi Salmaker 1 kurs ved Norsk Hestesenter. Lærer på dette kurset var Janne Dalby som selv har gjennomført salmaker 1 og 2 tidligere.

Elevene sydde på dette kurset grime.
Salmaker 2 kurs er planlagt nå i november - lærer på dette kurset blir Ingun Eide. 8 deltagere er påmeldt.

Vi opplever en stor interesse for dette faget nå, ikke minst i lokalmiljøet rundt Norsk Hestesenter. Det er flere som møtes jevnlig i verkstedet på Starum for å sy, utveksle erfaringer, og ha en hyggelig kveld.

I 2010 har vi planlagt følgende;
Salmaker 2 kurs 22.-26.3.2010
Salmaker 1 kurs 20.-24.9.2010

Salmakersamlinger;
27.-28.3.2010
15.-16.5.2010
25.26.9.2010
4.-5.12.2010
Dette er samlinger som er åpne for alle uansett niva 500,-/samling

Pelles Salmakerlag vil avholde drop-in samling i uke 8 - 22.28.2.2010. Årsmøtet vil være lørdag 27.2.2010.