Sikker og god hestepraksis

Skrevet av Kari Hustad,  23.10.2009

Rundt 40 deltakere fikk med seg NHS-seminaret i Hestesportens Hus i Oslo denne uka der tema var kvalitessikring ved hesteanlegg. Hva vet vi om sikkerheten og kvaliteten på norske ridesentre, folk som påtar seg oppdragskjøring med hest eller de som  tilbyr rideturer i fjellet? Det finnes mange gode eksempler på dyktige aktører, men dessverre finner vi også dem som ikke driver godt nok. I strategiplanen til NHS 2007-2011 går det fram at stiftelsen skal utvikle et kvalitessystem for godkjenning av anlegg, utstyr, virksomheter og fagpersonell. NHS ønsker derfor å finne fram til en frivillig godkjenningsordning der det ligger en bransjestandard i bunnen. Under tirsdagens seminar innledet en rekke forelesere. Representanter fra Mattilsynet, Norsk Rikstoto, Norsk Hestesenter, Norges Rytterforbund og Det Norske Travselskap var blant dem som var invitert til å snakke om behovet for kvalitetssikring. Under oppsummeringen ble det bestemt å anmode styret ved Norsk Hestesenter om å peke ut en arbeidsgruppe som skal foreslå en bransjestandard og føre prosjektet videre derfra.