Styremøte ved NHS onsdag

27.10.2009

Styret ved Norsk Hestesenter møtes på Gardermoen onsdag 28.oktober. Regnskap og budsjett for 2010 er viktige punkter denne gangen. Dessuten skal styret ta stilling til om hingsteutstillingen for dølehest og nordlands/lyngshest skal flyttes permanent til Stav. Andre saker er kriterier for kåringsdommere samt habilitetsregler for dommere. Styret skal også diskutere at ulike bestemmelser som gjelder for kåra og ukåra hingster ikke harmonerer med hverandre.