Frist for innsending av bedekningslister og fødselsmeldinger.

Skrevet av Lena Reinertsen Erfjord,  08.09.2009

Vi minner om fristen for innsending av fødselsmeldinger og bedekningslister som er 1. oktober 2009. 

Ved innsending av disse etter fristen vil man bli pålagt et gebyr. Se her.