Hesteforskningsprogrammet klart

Tdiligere i år inngikk Norge og Sverige en historisk avtale om å samkjøre hesteforskningen. Avtalen fører til muligheter som forskningsmiljøene aldri før har hatt, særlig på norsk side. For hestenæringen i Norge er avtalen viktig for å oppnå et hestehold basert på kunnskap og kvalitet.   

Hestenæringens forskningsutvalg har hatt sitt første møte på Bjerke. Fv: Bjørn Iversen (leder), Siri Anzjøn, Nils Dagestad, Benthe Løvenskjold Kveseth, Hans Ellef Wettre og Hallkjell Jensen (sekretær)
Skrevet av Kari Hustad,  02.09.2009

1.oktober er fristen for å søke penger i den store svensk-norske hesteforskningsavtalen som ble innledet i år. Hele 20 millioner svenske kroner står til disposisjon hvert år for forskere i Norge og Sverige. Et nytt forskningsutvalg skal koordinere aktivitetene på norsk side, men det er en bredt sammensatt forskningskomite som skal vurdere søknadene. I denne komiteen har Norge tre representanter. Komiteen innstiller overfor styret i Stiftelsen Hästforskning der endelig beslutning tas. I dette styret sitter blant andre Bjørn Iversen. I forsknings-og utviklingprogrammet finner du flere detaljer rundt samarbeidsavtalen, og hvilke problemstillinger som hestenæringen trenger mer kunnskap om fra forskningsmiljøene. Les hele programmet her