Ridehester ønskes!

Skrevet av Lena Reinertsen Erfjord,  09.09.2009

Ridehester, både dressur og sprang,  ønskes lånt til Ridelærer (I) på Starum.
Alder min. 6 år og min. 155 cm i mankehøyde.
Hesten må være frisk og i trening.
Hesten blir ridd for instruksjon 5 dager pr. uke, profesjonell oppfølging, alle utgifter dekkes, unntatt forsikring.
Henv. Trude Vaslestad 918 02 691