Fortsatt ledige plasser!

foto: Live Ulven
Skrevet av Kari Hustad,  30.09.2009

20 oktober inviterer NHS til seminar i Oslo med tema: Godkjenningsordning for hesteanlegg. I dag er det slik at hvem som helst kan sette i gang et ridesenter eller annen virksomhet som tilbyr bruk av hest. Deler av denne hestebransjen omfattes ikke av offentlige lover og forskrifter. Viktige sider som sikkerhet, hygiene, hestehold, pedagogisk, faglige og sosiale forhold fanges  ikke opp av gjeldende lover.
Norsk Hestesenter ønsker gjennom dette seminaret å ta tak i behovet for å få til felles retningslinjer for å kvalitetssikre hestebransjen. Vi vil diskutere behovet for å få til en godkjenningsordning som hestebransjen selv utvikler. På den måten kan vi sikre at ridesentre, kjøreklubber, leirskoler med hest, turridningdbedrifter og konkurranse-og utstillingsarenaer med mer drives ansvarlig og etter felles normer.
Norsk Hestesenter ser med andre ord for seg en frivillig godkjenningsordning, og inviterer derfor alle som driver små og store hesteforetak til å delta på seminaret.

Seminaret avholdes i Hestepostens Hus på Bjerke Travbane i Oslo tirsdag 20. oktober 2009.

Innledere blir sentrale personer fra Mattilsynet, Norges Rytterforbund, Det norske Travselskap og Norsk Hestesenter. Vi har også invitert aktører i heste-Norge som selv føler behovet for felles retningslinjer.

Les hele programmet her.

Bindende påmelding innen 10.okober til Norsk Hestesenter, kurs@nhest.no
Seminaret er gratis, men det er begrenset deltakerantall av arrangementstekniske grunner. Ved for stor påmelding tas det forbehold om kun en deltaker pr.virksomhet.
                                                   Velkommen!