Utvidet frist for påmelding til kåring på Bjerke

Skrevet av Lena Reinertsen Erfjord,  10.09.2009

Grunnet teknisk svikt har våre nettsider vært nede i flere dager.

Vi utvider derfor fristen for påmelding til kåring for varmblodstravere 20.-21.okt. 2009.
Fristen er utsatt til 14. september.