Avlshoppas ve og vel

Foto: Kari Hustad
26.04.2010

Venter du føll? Dyrlege Målfrid Vatne har tatt imot mange føll, og kommer med en rekke tips til den som eier avlshopper. Her finner du råd om blant annet hva føllapoteket bør inneholde, fôring, bedekning og følling. Målfrid deler sin erfaring med deg her