Flere gavepremier Stav

Geilostølens Viktor, 2.pr. II i kvalitet. Foto: Kjersti Nerbråten
Skrevet av Kjersti Nerbråten,  26.04.2010

Under en hingsteutstilling er det mye logistikk som skal på plass og i helgen ble det forlagt to gavepremier. Det er gavepremie fra Møre og Romsdal dølehestlag som ble gitt til Geilostølens Viktor  og gavepremie fra Ottadalen dølehestlag som ble gitt til Gjerde Blæsen. Vi beklager at disse gavepremiene ikke ble delt ut under premieringen.

Samtidig vil vi på avlsavdelingen få takke for alle de fine gavepremiene som ble gitt på helgas utstilling, alle involverte som hjalp til under utstillingen og ikke minst Stav BA og alle utstillerne!