Kjørelærer 2 - Søknadsfrist 30.4.2010

ill. foto Øystein Bakken
Skrevet av Lena R. Erfjord ,  08.04.2010

Vi har ledige plasser på Kjørelærer 2 kurset som er 21-27.6-2010 her på Norsk Hestesenter.

Mål:
Kursdeltakerne skal oppnå kompetanse for å undervise i kjøring med hest ut fra de internasjonale kravene til Kjørelærer 2.

Målgruppe:
Utdanningstilbudet er beregnet på personer som har gjennomført og bestått eksamen som kjørelærer 1, Kurset er også åpent for personer med realkompetanse tilsvarende kjørelærer 1, men det forutsettes at de består teorietisk eksamen i pedagogikk for kjørelærer 1 for å oppnå autorisasjon som kjørelærer 2.
Søkerne må ha fylt 20 år.

Kursinnhold:
Teoretiske og praktisk undervisning knyttet til kjøring i konkurransesammenheng. Instruksjon i kjøring med enspent og par, med praktiske øvinger. Kurset avsluttes med felles nordisk eksamen.

Kursavgift: Kr 6.200,-
(inkluderer oppstalling av hester med flis og fôr, kost og losji.)

Søknadsfrist:
30.04.2010

Elektronisk påmelding gjør du her!

har du spørsmål? Ta kontakt med oss på 61 16 55 00 eller kurs@nhest.no