Kuskeprøve på Voss

07.04.2010

NHS innførte for noen år siden en sertifiseringordning for kusker som driver med oppdragskjøring. For å få sertifikatet må man bestå en kuskeprøve. På Voss jordbruksskule blir det avviklet kuskeprøve lørdag 18.april kl.10. Deltakere må melde seg på snarest til NHS på tlf  61 16 55 00.

Det var i sin tid Norges Fjordhestlag tok initiativet til ordningen, og med støtte fra blant andre Fylkesmannen og Gjensidige i Sogn og Fjordane har det vært gjennomført utredning og tilrettelegging av tiltaket, blant annet med et pilotprosjekt på Nordfjordeid høsten 2005, der 8 inviterte kusker gjennomgikk og bestod prøven. Saken har vært grundig forberedt og behandlet i alle berørte organisasjoner og interessegrupper før styret i Norsk Hestesenter vedtok opplegget i styremøte 4. juli 2006.

En oppnevnt arbeidsgruppe med representanter fra flere aktuelle organisasjoner har utarbeidet et pensumhefte for forberedelser og ordninger for gjennomføring av prøvene. Heftet, som er på 34 sider, inneholder blant annet treningsopplegg for kusk og hest, krav til kandidatene og kapitler om utstyr, sikkerhet og informasjoner om regelverk og praktiske ordninger.

Interesserte må ha satt seg grundig inn i pensumheftet før de melder seg opp til kuskeprøven.

Norsk Hestesenter står ansvarlig for ordningen og den formelle utstedelsen av kuskesertifikatene.

Kuskeprøver vil bli gjennomført på prøvesteder godkjent av Norsk Hestesenter.