NHS på besøk på Storsteigen

Skrevet av Kari Hustad,  14.04.2010

Like ved rv 3 i Alvdal ligger Storsteigen naturbruksskole. NHS har besøkt skolen idag, onsdag, for å orientere om våre utdanningstilbud og for å informere om norsk hestenæring generelt. Storsteigen er blant de videregående skolene i landet som var først ute med å tilby hestefag, og har idag store kull med hestefagelever. Alvdal regnes blant de kaldeste stedene i sør-Norge, så er det en skole som hadde trengt et ridehus så måtte det være Storsteigen. Fylkeskommunen er tydeligvis av en annen oppfatning. Derimot har både hester og elever gode kår, med en ny og luftig stall og luftegårder til alle hester, rundt 30 i tallet, Mange elever har med seg egne hester. Skolen har satset mye på fjordhest, men har flere andre raser i tillegg. Elevene får variert hesteundervisning, og har vært med både på sledetur til Rørosmartnan, NM i fjordhest, og de har stilt skolens egne hester på hoppeutstilling med gode resultater. Harriet Larsen, en av de to faglærerne, forteller at de også har latt elevene få være med under slakting av hest for å venne dem til at også dette er en del av det å drive med hest. Det er dessuten skolens egne elever som har laget inngjerdingen til luftegårdene.
Hver gang det kommer et nytt kull med hestefagelever på Storsteigen reiser de opp i Einunddalen i Folldal. Dalen er landets lengste seterdal, og her har skolen ei sæter som disiponerer. Hestene er med og kløver, og elevene får bli bedre kjent på hverandre.
Vi fra NHS fortalte om Strarums utdanningsmuligheter og hesten rolle i det norske samfunn. Vi fikk mange spørsmål både om hovpleiekurs, ridelærerutdanning og galopputdanning.Så er det å håpe at vi ser igjen noen av Storsteigen-elevene på Starum om et år eller tre. For oss på NHS er det også lærerikt å reise ut til  hestemiljøene for å vite hva som opptar hestefolk rundt om i landet.
Så ser vi nok en gang behovet for å stimulere norske bønder tiil å produsere grovfor beregnet for hest. På Storsteigen fant vi ensilage produsert på Toten! Harriet og de andre lærerne på Storsteigen er nøye med at grovforet til hestene skal ha god kvalitet, og de ønsker jevn kvalitet året rundt. Det krever grasprodusenter som kan levere et visst volum .At skolen må få ensilage sendt helt fra Toten forteller vel at det er en jobb å gjøre slik at også hestene kan spise kortreist mat, som det snakkes så flott om i disse tider.