Stor interesse for ridelærer og travtrenerutdanning

09.04.2010

Ei knapp uke før søknadsfristen går ut er det mange søkere til høstens ridelærer (II) og travtrenerutdanning på Starum. Omlag 20 søkere til hvert studium er registrert til nå.Begge studiene starter 1.august  og går fram til jul.
Ridelærer (II) har som mål å gi grunnlag for å undervise barn og voksne i ridning opp til lett nivå i sprang og dressur. Utdanningen gir også kompetanse innen planlegging og organisering av et ridesenter. Ved bestått Ridelærer(II) blir man autorisert Ridelærer level 2 of International Group for Equestrian Qualifications (IGEQ). Du kan lese mer om travtrenerutdanningen her. 
Søknadsfrist for begge studiene er 15.april.