Styremøte ved NHS

21.04.2010

Styret ved NHS møtes idag på Starum. I forkant av møtet har styret en strategidiskusjon. Hovedsak under dagens møte blir 2009-regnskapet. Styret skal i tillegg diskutere NHS-innspill til den nye landbuksmeldinga som utarbeides av Landbruks-og Matdepartementet.