Travtrener Søknadsfrist 15. April 2010

foto: Stein Bjørge
Skrevet av Lena R. Erfjord,  08.04.2010

I august starter vi opp et nytt travtrenerkurs. Utdanningen varer fram til jul, og søknadsfristen er 15.april. Travtrenerne er viktige aktører for å sikre framgang i norsk travsport. Utdanningen er lagt opp i nært samarbeid med Det Norske Travselskap (DNT). Utdanningen er godkjent som fagskoleutdanning i NOKUT, noe som blant annet betyr at studentene kan søke lån og stipend i Statens Lånekasse.
For å kunne søke må du enten ha hestefagbrev fra videregående skole eller ha bestått annen videregående opplæring.
Dersom søkeren ikke har videregående skole må det dokumenteres at man har såkalt hestefaglig realkompetanse. Det vil si at søkeren må legge ved dokumentasjon som viser at vedkommende har lang nok praktisk erfaring med travhest til å kunne gjennomføre travtrenerutdanningen.

Etter søknadsfristen 15.april kommer NHS til å innkalle søkerne som har oppfylt kravene til en rangeringsprøve på Starum. Prøven består av et intervju, en skriftlig prøve, praktisk stallarbeid samt prøving av generelle ferdigheter innen praktisk travsport. NHS stiller med hester til rangeringsprøven.
  
Fagplan Travtrener.pdf
Søknadsskjema for travtrenerutdanningen finner du her