Har du utstyret i orden?

Vognene på NHS har nylig gjennomgått en "HMS"-kontroll. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  09.08.2010

Å sjekke at hesteutstyret er i forsvarlig orden er viktig for den som har ansvar for hest. NHS har nylig sendt en rekke av våre vogner til "helsesjekk" hos en vognprodusent.  Han har gjennomgått  sveisepunkter, sjekket slitasje på utsatte deler og bremsesystem der det finnes.
- En slik sjekk burde inngå som en del av den årlige HMS-kontrollen i enhver hestebedrift. Pr.idag finnes det ingen krav om at hestevogner skal sjekkes med jevne mellomrom, sier stallmester på NHS, Øystein Bakken.
En kontroll av vogner og annet relevant hesteutsyr vil trolig komme inn i forslaget til et nytt kvalitetssystem for hestebransjen som er under arbeid her i landet. Med i utvalget som arbeider med forslaget sitter blant andre Øystein Bakken. Utvalget ser for seg et frivillig kvalitessystem utarbeidet av bransjen selv. 
- Vi vil trolig komme med noe mer konkret i løpet av 2011, sier Øystein Bakken.