Kjell Myhre ny generalsekretær i Hest og Helse

12.08.2010

Hest og Helse har ansatt Kjell Myhre i den nyopprettede stillingen som generalsekretær. Myhre er idag generalsekretær i Norges Rytterforbund, og tiltrer i sin nye jobb 1.desember. Hest og helse er en av stifterorganisasjonene til Norsk Hestesenter 

Kjell Myhre har arbeidet i Norges Rytterforbund i 12 år hvorav de to første som utdanningskonsulent og de siste ti som generalsekretær.
Hest og Helse er en frivillig landsdekkende organisasjon etablert i 1971, der formålet er å fremme bruk av hest i helsesammenheng og aktivt bidra til optimal bruk av hest i arbeidet med å bedre fysisk, psykisk og sosial helse.

Interessen for Hest og Helses arbeid har Kjell Myhre tilegnet seg gjennom Norges Rytterforbund, spesielt gjennom med arbeidet med integreringsprosessen i norsk idrett og NRYFs overtakelse av ansvaret for funksjonshemmede utøvere.

Gjennom NRYF s strategi- og planarbeid, har temaet hestens samfunnsmessige betydning vært sentralt. I tillegg til hesten som idrettsutøver og turkamerat, mener Kjell Myhre at hesten som terapeut og helsearbeider er undervurdert av offentlige myndigheter, og således har et stort potensial.

I forhold til ridning for funksjonshemmede vet vi at utøvere rekrutteres fra handikap- og terapiridning, og Myhre hevder at dette skjæringspunktet er interessant både for Hest og helse og for NRYF.

-Når jeg nå forlater NRYF før jul, er det selvsagt med et visst vemod, sier Kjell Myhre. Jeg har vært med på en enorm utvikling av norsk ryttersport gjennom disse årene. Medlemsantallet er fordoblet, det samme gjelder antall lisensierte ryttere og hester, og ikke minst aktivitetsnivå i form av antall stevner både nasjonalt og internasjonalt. Profesjonalisering av sporten gjennom lønnet landslagsledelse og økte ressurser i administrasjonen har vært en naturlig konsekvens av dette.

Styreleder Ole Hvamstad i Hest og Helse sier at styret er svært fornøyd med at Kjell Myhre har takket ja til jobben. Han var den fremste blant en lang rekke velkvalifiserte søkere, noe som tyder på støtte til styrets oppfatning om at Hest og Helse har store oppgaver framover og at utviklingen kan bli spennende og viktig.
- Vi har tro på at Kjell Myhre med sine kunnskaper, erfaringer og sitt vesen klarer å virkeliggjøre dette potensialet og gi bruk av hest i helsesammenheng et skikkelig løft, sier Hvamstad