Nye spranglærere på Starum

Hanne Dahl er en av våre to nye spranglærere i høst. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  05.08.2010

NHS har i høst fått to nye spranglærere som skal dele på undervisningen av høstens ridelærerutdanning. Den ene er Hanne Dahl, opprinnelig fra Oslo, med lang erfaring fra rideskole og unghest-virksomhet både i Drammensregionen og i Sverige.  
Hanne er hippologutdannet i Sverige. Hun har gått både på Strömsholm og Flyinge som drives av NHS sin søsterorganisasjon i Sverige, HNS (Hästnäringens Nationalle Stiftelse). Det betyr at Hannes utdanning ligger nært den norske ridelærer (3)-utdanningen. Etter et opphold i Kungsbacka der hun arbeidet med unghester hos Sven Ingvarsson, vendte hun tilbake til Norge. I Drammensregionen har hun drevet både store og små rideskoler, og jobbet med både innridning og tilridning. Hanne har produsert ryttere fra skolestart og opp til NM-nivå både i sprang og dressur.
- Jeg ønsker å bidra til at vi utdanner ridelærere som er tilpasset dagens behov. Det stilles andre krav til ridelærere idag enn det gjorde for bare 10 år siden, sier Hanne.
- Markedsføring, sikkerhet og kvalitetssikring er viktige stikkord for at en rideskole skal overleve, mener Hanne, og understreker at på tross av at ryttersporten har eksplodert i Norge de siste 20 åra så er det viktigere enn noen gang før å holde kvaliteten på rideskolene oppe.
Ellers gleder Hanne seg til å ta imot unghestene som kommer til Starum i slutten av august. Disse hestene skal står her i 6 uker. Innridning av unghest er et viktig element i ridelærer (2)-utdanningen, og en oppgave som ligger Hannes hjerte nær.
Hanne vil være på Starum hver onsdag og torsdag, og deler spranginstruktør-jobben sammen med Trond Clemmetsen som kommer til Starum mandag 9 august.