23 millioner til NHS

Skrevet av Kari Hustad,  22.12.2010

Norsk Hestesenter er tildelt 23 millioner kroner i driftstilskudd  for 2011. Det er Landbruks-og Matdepartementet (LMD) som fasetter beløpet som kommer fra inntekter gjennom totalisatorspill på hest. I tildelingsbrevet fra departementet heter det også at det tildeles 1 million kroner i tillegg dersom det kan dokumenteres at virksomheten oppnår en egeninntjening på 30% av den totale inntjeningen på virksomheten i 2011.
- Beløpet ligger 500 000 kroner under det NHS søkte om. Dette betyr derfor at vi blir nødt til å gå gjennom våre planlagte aktiviteter for 2011 på nytt, sier NHS-direktør Vegard Thune.
I tillegg informerer LMD om at det avsettes 1 million kroner som fordeles med kr 500 000 til hver av de to sentrene Nord-Norsk Hestesenter og Norsk Fjordhestsenter.