Inspirasjonskurs - rideskoledrift

15.12.2010

Hva er en god ridelærer- og hva er en god rideskolehest? Hvordan skape en god og sunn økonomi når man driver rideskole? Diskusjonene var mange da NHS nylig inviterte til inspirasjonskurs for alle som driver rideskole i Norge. En av de ansvarlige for kurset var Hanne Dahl, spranginstruktør på Starum. Hun har skrevet følgende referat fra kurset:

Tanken bak kurset var å få samlet alle som driver rideskole i Norge, slik at vi kan få en helhetlig utdannelse av ryttere fra rideskolen og opp til elite nivå. Vi ønsket å fremheve viktigheten av gode rideskoler som utdanner elever i ridning men også hestekunnskap. Det er så mange ryttere i dag, som ikke har gått på rideskole, men direkte til egen hest. Disse mangler mye kunnskap om grunnleggende hestehold og ridning.

Det var viktig for oss å invitere alle som driver rideskole, også de som ikke er utdannet her for å få et samhold, og vise at vi har noe å tilby til alle. Samt at vi ville vise hva vi står for, med nye lærere osv. Dette viste seg å være svært vanskelig da det ikke eksisterer noe oversikt over rideskoler i Norge. Det vi hadde tilgang på var adresse til de som har gått her, og de adressene vi fikk tak i via google.no. Her MÅ vi utarbeide noe.

Som hovedforedragsholder kom Lars Rassmussen. Han brenner for rideskoledrift, og har drevet flere store rideskoler opp igjennom årene i Danmark og her i Norge. Hans tanker var at mye av denne driften kun var for økonomien, og det var ikke noe system i opplæringen. Med bakgrunn i dette laget han et hefte for utdannelse av elever der han laget en plan over hva elevene skulle igjennom hver time, knyttet opp mot stil&sits-stevner som elevene skulle ri ca hver 12 uke. Dette ble en utdanningskontroll av både ridelærere og elever, samt at det ga veldig god økonomi til rideskolene. Rideskoleelever har ofte med seg både foreldre, besteforeldre, tanter og onkler.

Lars holdt et meget interessant innlegg frem til lunsj på lørdag om dette systemet, utførelse av det og han ønsket innspill på utformingen da dette er et pilotprosjekt. Tanken er at alle rideskoler skal bruke dette, og melde seg inn i forbundet (forutsatt at disse har en pakke med forsikring for eksempel å tilby) da vil antallet medlemmer i NRYF øke betraktelig og vi vil kunne ha påvirkningskraft i politiske saker som har med vår bransje å gjøre. Senere i helgen kom vi bla inn på mva regler osv)

Etter en lunsj hadde vi praktiske øvelser i ridehuset. Hanne K. Dahl, spranglærer-utdannet ved Strømsholm og Flyinge og med lang erfaring i drift av ridesentre, hadde undervisning med Trinn 2 elevene hvor de viste sits øvelser på bakken og over hinder. Dette ble meget generelle timer for å vise helheten. Etter diskusjoner rundt dette spiste vi en deilig middag på Peder Balkes hus. Her ble det mye diskusjoner og erfaringsutbytte.

Søndag begynte vi med Trond Clemmetsen, spranglærer og utdannet på III på Starum og som drevet mange ridesentre gjennom årene. Han  snakket om økonomi på rideskolene. Han tok opp temaer som pris, antall hester opp mot antall elever/ansatte osv. Typer drift som rideskole, rideleir, helgekurs, kjøre oppdrag osv ble tatt opp og snakket om. Regnskapsføring, revisor, inkasso -  dette kunne vi nok snakket om hele dagen. Alle er opptatt av det, og alle sliter med at det varierer fra kommune til kommune hvilke regler som gjelder vedr mva osv. Her har vi en jobb å gjøre, dels ved å bli flere slik at vi kan stille krav, samt lage en hjemmeside hvor vi kan utveksle erfaringer.

Trude Vaslestad, hovedlærer i dressur utdannet på Starum og med lang erafring i drift av  ridesentre, holdt et innlegg om ”Hva er en god rideskolehest”. Hun pekte på eksteriør, temperament, variasjon, korreksjoner osv for å lage gode hester som lever lenge i rideskolen og lærer elvene å ri.

Hanne K. Dahl holdt et innlegg om ”Hva er en god ridelærer?” om alle ridelærerens roller, og hva kunden forventer. Vi er lærer, kompis, pedagog/psykolog, underholder og sjef.

Innimellom her hadde vi lunsj. Dagen ble avsluttet med at alle leverte inn et evaluerings ark, samt en oppsummering fra Lars. Han var veldig fornøyd med oppmøtet, syns det hadde kommet frem interessante synspunkter og han ønsket videre at vi skulle kunne jobbe med dette. Det ble tatt opp muligheten for at vi ved Starum skulle reise rundt i distriktet å snakke om opplegget og hva vi kan tilby av utdannelse, samt at det er et stort ønske at vi arrangerer kortere kurs for de som allerede er etablerte, for eksempel langhelger og ukes kurs som inspirasjon med egne temaer.

Det har vært bare positive tilbakemeldinger på kurset, og noen konstruktive forslag til temaer vi kan ta opp.

Ønsket nå er å lage en Rideskole-knapp på NHS sin hjemmeside som et forum, samt å lage en adresse-base over alle rideskolene i hele Norge. Under kurset samlet vi inn navn på alle rideskoler som kursdeltagerene kjente til.

Starum, desember 2010-12-15
Hanne Dahl