Næringskomiteen åpner for "Hest i næring"

Skrevet av Kari Hustad,  10.12.2010

Næringskomiteen på Stortinget åpner for at "Hest i næring" likevel kan bli en realitet. Saken har vært en fanesak for norsk travsport i mange år, og kravet har vært at hestenæringa får like skatte-og avgiftsbetingelser som andre sammenlignbare næringer. Dette melder tgn.no, som idag skriver følgende:

Etter at regjeringen sparket beina under «hest i næring» i Statsbudsjett 2011, trodde de fleste at toget hadde gått og at hestesporten aldri skulle få på plass enhetlige skatte- og avgiftsregler.

Nå ser det likevel ut som om «hest i næring» skal kunne bli en realitet ettersom Stortingets mektige næringskomité ønsker å nedsette et utvalg som skal se på den skatte- og avgiftsmessige håndteringen av hestehold.

– Næringskomiteens innstilling er meget positivt for hestesporten og vi har stor tro på at dette kan bli en mulighet for oss til  å komme videre med dette viktige spørsmålet, uttaler fungerende generalsekretær Odd H Johansen til tgn.no.
Under gjengir vi komiteens syn på «hest i næring».

Hestehold som næring
Komiteen har merket seg at regjeringen tidligere har lagt til grunn at hestehold med rimelige utsikter til å gi økonomisk overskudd, skal bli behandlet som næring i skatte- og avgiftsmessig sammenheng. Komiteen er enig i dette. Komiteen ønsker at den skatte- og avgiftsmessige håndteringen av hestehold blir utredet i et utvalg med representasjon fra berørte departement (FIN, LMD og NHD). Komiteen ber om at regjeringen kommer tilbake til Stortinget med saken på egnet måte.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til at Høyre i forbindelse med behandlingen av årets budsjett har stilt en rekke spørsmål vedrørende hestehold som næring. Disse medlemmer viser til at svarene fra regjeringen ikke tydet på interesse for å gå inn i problemstillingen. Disse medlemmer mener, særlig i lys av dette, at regjeringens nyfødte løfte om at det skal nedsettes et utvalg som skal se på dette, er svært gledelig.