Alle raser i stambok på nett

Amerikansk Curly SS Walcurly Prince foto: Kari Hustad
Skrevet av Kjersti Nerbråten,  25.02.2010

Nå er det mulig å søke opp alle hester, av alle raser Norsk Hestesenter registrerer, i stambok på nett. Vi er klar over at det fortsatt er en del feil i nettstamboka, men avkomslister og stamtavler skal være riktige.