Besøk fra Wången

Jan Halberg og Karin Ericson fra Travskolan på Wången har vært på besøk på Starum.Foto: Kari Hustad
18.02.2010

NHS hadde 16.februar besøk av gode kolleger fra Travskolan på Wången i Sverige. Jan Halberg, (hestesjef) og Karin Ericson (utdanningssjef og ansvarlig for hippologutdanningen) brukte dagen til å diskutere samarbeidsmuligheter med utdanningsavdelingen på Starum. Både Wången og NHS er medlem av organisasjonen ETSA som samler travskolene i Finland, Sverige, Frankrike og Norge. Det ble diskutert mulighetene for videre utveksling her. Det ble også diskutert erfaringer med det svenske hippologprogrammet ut fra at UMB på Ås i høst tilbyr et nytt bachelor-studium i hest i samarbeid med NHS.Et annet tema for diskusjon var hvordan den nye avtalen om hesteforskning i Norge og Sverige kan gi muligheter for samordnet undervisning både på Starum og Wången.